Přímá výuka lyžování

Přímá výuka lyžování - WEX-DIRECT METHOD

CO JE TO ?!?

Právě jste objevili první zmínku svého druhu o Přímé výuce lyžování - WEX-DIRECT SKI METHOD.

Při používání této výukové metody se zákazník učí přímo lyžovat = ovládat lyže přesně tak, jak to bude potřebovat při samostatném lyžování na svahu - a to od prvních krůčků až po vyježděnost.
Neučíte se gymnastiku na lyžích, nemlátíte rukama nad hlavou ani se neukláníte sněžným bohům - také vyvracení kolen a kyčlí do přívratu se u nás nekonná.

 • Učíte se rovnou sjíždět svah ve snožné stopě, zatáčet v paralelním vedení lyží naprosto novým a doposud neznámým a nepoužívaným pohybem (který přesto používají nevědomky všichni lyžaři ), učíte se přirozeně ovládat smyk, zpomalovat a brzdit / vyzkoušeno na cca 800 začátečníků - od dětí, po dospělé - všechny věkové kategorie od 5 do 70 let..
 • Neučíte se zatáčení v pluhu jenom proto, abyste se ho pak museli zase odnaučovat. Učíte se PŘÍMO = rovnou lyžovat, bez nutnosti se COKOLIV odnaučovat, nebo přeučovat.
 • Při této výuce hned po 1,5 hod samostatně sjíždíte výukový svah ve snožné stopě a do lyžařské školy se NEMUSÍTE vracet.
 • Při této výuce platíte za výsledek = za NAUČENÍ se lyžovat / a ne za hodiny = za UČENÍ "lyžovat".

EXISTUJE SNAD TAKÉ NEPŘÍMÁ VÝUKA LYŽOVÁNÍ ?!?
Ano - poznáte ji snadno:

 1. vyučující Vás neučí přímo a hned hlavní lyžařskou techniku, ale nejprve Vás nutí do zvládnutí techniky, pomocí které NIKDY v budoucnu nebudete sjíždět lyžařské svahy = zatáčení / ovládání lyží v pluhu - budete se učit různé gymnastické prvky, klátění rukama nad hlavou, mačkání na kolena, vyklánění se sem a tam - budete točit před sebou pneumatikou, budete hladit malé a velké psy a budete si hrát při jízdě na boxéra.
  TOHLE NENÍ VTIP - to je tvrdá realita..
 2. u nepřímé výuky platíte za hodiny strávené NA SVAHU = čím déle se učíte, tím více platíte - proto ta gymnastika, proto pluh - a pak musí přjít "druhé kolo výuky" - jeho odnaučování

PLUH = především zatáčení v pluhu - je lyžařská technika, která vznikla pouze pro to, aby začínající lyžař byl schopen ovládat nepřiměřené vybavení pro výuku začátečníka = nepřiměřeně dlouhé a nevhodné lyže k výuce a ke sjíždění.

Důkaz? Jakou technikou sjíždíte sjezdovku na běžkách?
90% z nás - v pluhu. Běžky jsou lyže nevhodné ke sjíždění - nepřiměřeně dlouhé, s nevhodnými parametry. Proto se při sjíždění dají ovládat především v přívratu - pluhem. Ti nejlepší na nich zatáčí i v telemarku, jen zlomek lyžařů zvládne zatáčení ve snožné stopě. To ale funguje nejlépe u běžek určených k bruslení = kratších.

Výuka zatáčení pomocí pluhu tedy probíhá jako nepřímá výuka - nejprve Vás instruktor naučí něco, co vás následně bude MUSET odnaučovat / nebo přeučovat, protože cílem Vašeho snažení není zatáčení v přívratu. Zatáčet v přívratu - tedy pluhem - v průběhu Vašeho lyžařského života už téměř nikdy nebudete. Nebudete to ani chtít. Bolí to - a na prudkém svahu je to těžko řešitelný problém. Navíc - zaprogramuje Vámdo lyžování přímo tragické neřesti...
Výuka se také uměle prodlužuje nesmyslnou gymnastikou na lyžích - kterou pak v jízdě NIKDY nepoužijete.
Než se naučíte samostatně sjíždět lyžařské svahy jako ostatní, budete muset platit za něco, co v budoucnu nebudete ke klasickému lyžování potřebovat (rozhlédněte se prosím po svahu kolem sebe - a spočítejte si, kolik lyžařů používá při ovládání lyží při zatáčení pouze pluh).
Je to podobná logika, jako když Vás budeme nutit nejprve zvládnout triky na lyžích - abyste byli "dokonale vyvážení a zvládali ovládání lyží a orientaci v prostoru" - a pak vás teprve naučíme zatáčet - sjíždět svah v paralelním postavení lyží.

!
Nejsou snad zmanipulované i lyžařské školy a násilně nucené do výuky pluhu akreditovanými středisky? Nejde o cílenou manipulaci se zákazníkem? Osobně jsem na tento problém byl upozorněn při působení v zahraniční lyžařské škole = zákazník SE MUSÍ VRACET !!! TO JE CÍLEM TVÉ PRÁCE !

Vždyť cíl výuky zatáčení v pluhu je pouze jediný - nějak zvládnout NEPŘIMĚŘENÉ lyže a také umožnit ve výuce družstev (začátečníkům) jízdu "v hadu" - za instruktorem. To vše ale uměle prodlužuje výuku = něco se naučit / a zase odnaučit.

Jsem skálopevně přesvědčen, že takto zmanipulované lyžařské školy často sami netuší, k čemu jsou vlastně vedené a uměle usměrňované. Stokrát jsme na školení instruktorů lyžování vyslechli od účastníků - " ....to je děsný, proč nás pořád tak moří s tim pluhem ?!? Vždyť ty lidi tak stejně lyžovat nebudou!"

TAKŽE JENOM BYZNYS?
Opět cílený podvod na zákazníka ? Nebo je tady jiná pravda - prostě to neumíme jinak. Zatím....

ZÁSADNÍ ROZDÍLY mezi Přímou a Nepřímou výukou lyžování:

 • Přímou výuku lyžování WEX-DIRECT SKI METHOD poznáte podle toho, že Vám vyučující přidělí výukové lyže - různé lyže každému žákovi, podle přesně stanovených zásad. Takové lyže, které se každému z Vás budou STEJNĚ CHOVAT = budou Vás poslouchat
 • Nepřímou výuku lyžování poznáte podle toho, že vyučujícímu bude úplně jedno, jaké lyže budete na výuku používat. Čím delší - tím lepší. Budou se Vám hůře ovládat a tak budete na 100% potřebovat pomoc = pluh + více šasu stráveného v lyžařské škole. A proto budete začínat pluhem. Neodbytně. Vytrvale. Úporně. A tohle pak z Vás pluh udělá.

Jinak to totiž nejde.... jinak výuku ani Váš vyučující na nepřiměřeném vybavení nezvládne.
A až se konečně naučíte řídit lyže v pluhu - budete se to muset opět pracně odnaučovat. V přívratu se totiž nelyžuje = nezatáčí. Ono tak lyžovat ani nejde - v pluhu nelze sjet prudký svah - a už vůbec na něm nelze v pluhu zatáčet, v pluhu nelze jet rychle, v pluhu nezvládnete nerovnosti a boule na sjezdovce, v pluhu dokonce nelze ani jet šikmo svahem (kromě modré sjezdovky).
U malých dětí je "zaprogramování pluhu" krok ke katastrofě - jakmile se malé dítě "zaprogramuje" do čehokoliv, je obrovský problém ho to následně odnaučit - a přeučit. To platí i u pluhu. Dítě nechápe .... a tělo neposlouchá. Je to proti přírodě. U malých dětí je tento postup doslova TÝRÁNÍ.

V ČEM JE VÝUKA WEX-DSM = Přímá výuka lyžování - naprosto unikátní:

 • pokud výuku pochopí (stačí teoreticky) nelyžař - a rozhodne se kohokoliv naučit lyžovat - stane se sám v průběhu výuky lyžařem / naučí se také bezpečně sjíždět svah !
 • ve výuce je vždy používán speciální postup výuky → vybrané lyže → výuka zatáčení bez pluhu s využitím naprosto nového pohybu
 • každý instruktor, který používá k výuce speciální postup Přímé výuky lyžování  WEX-DSM, se každou výukou neustále zlepšuje = unikátně roste!
 • již v první fázi výuky instruktor díky speciálníámu postupu spolehlivě rozpozná, zda má žák naději výuku zvládnout - jakým směrem má výuku vést
 • každý instruktor, který ovládá tuto techniku, má jistotu 100% výsledku - klient se NEBUDE muset vracet, pro 90% žáku není nutné výuku prodlužovat - na kompletní výuku stačí vždy jedna lekce (cca 2,5 hod)
 • každý instruktor / LŠ pracující pod značkou W-DSM může využít dva stupně příjmů - platba za výuku / prodej vyzkoušených lyží zákazníkovi
 • v případě nutnosti má každý instruktor v průběhu výuky možnost žákovi "ulevit" ve výuce - info na semináři

KDE "Přímou výuku lyžování" NAJDETE:
Zatím SKORO nikde. Bohužel - ani nikde ve světě.
Každopádně tak učíme u nás - a učit Vás přímo lyžovat budou také někteří naši dealeři.

Zda LŠ nebo instruktor používá Přímou výuku lyžování najdete vždy v popisu jejich činnosti na našich stránkách. Ověřte si prosím VŽDY na našich stránkách, zda LŠ uvádí ve svém popisu pravdivé informace - pouze proškolené a následně v praxi ověřené LŠ našimi pracovníky uvádíme i na našich stránkách, právo užívat a nosit nebo používat ochrannou značku WEX - Přímá výuka lyžování má pouze LŠ nebo instruktor, který absolvoval naše školení a následně mu byla v praxi přidělena ochranná známka WEX. ŽÁDNÝ instruktor lyžování, nebo LŠ, nezíská ochrannou známku POUZE na základě absolvovaného školení - výsledky musí prokázat v praxi!

Lyžařská škola, která používá ověřenou metodu WEX-DIRECT Ski METHOD, může být na budově - nebo alespoň na svých stránkách - označena speciálním logem s chráněnou značkou WEX, přiděleným na základě praktických výsledků autorem výukové metody a majitele značky.

Pouze u takto označených lyžařských škol a instruktorů máte záruku, že:

 • výuka směřuje přímo k výuce lyžování, nebudete nuceni se učit a odučovat zbytečnosti
 • k výuce jsou používané vybrané = Vám přiměřené lyže = "lyže na míru", které Vám umožní se přímo = hned naučit lyžovat = samostatně sjíždět svah v paralelním postavení lyží
 • nebudete nuceni zvládat nepřiměřené vybavení technikou k tomu určenou = pluh (přívrat) - a pomocí této techniky pak dále zkoušet NĚJAK sjíždět svah
 • v průběhu další výuky se tedy nebudete muset NIC odnaučovat / přeučovat

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky