Bylo - nebylo ...

Projekt TPK - historie projektu

V oblasti lyžování se v poslední době objevilo několik nových atraktivních lyžařských disciplin, jejichž masový rozvoj mezi mládeží je podporován i výstavbou Snowparků - volně přístupných areálů pro zkoušení a trenink atraktivních disciplin - Freestyle, Slopestyle, BigAir - často a různě skloňované názvy nových lyžařských stylů a disciplin mezi naší mládeží.

V oblasti bezpečnosti je však v posledních letech také zaznamenán znatelný nárůst úrazovosti. Výstavba veřejně přístupných, nikým neorganizovaných, nehlídaných a často neudržovaných a amatérských snowparků - a dostatek vybavení pro všechny discipliny - dnes podporují masový nárůst obliby akrobatických / trikových disciplin mezi mládeží a možnost zapojení širších vrstev veřejnosti do trénování a zkoušení nových atraktivních forem lyžování. To však sebou nese i zároveň riziko vyšší úrazovosti, protože mládež podceňuje dodržování bezpečnostních opatření ve snowparcích a často zkouší i napoprvé bez jakékoliv přípravy i poměrně náročné prvky, bez základní pohybové přípravy a osvojení potřebných návyků.

Proto náš tým zahájil v roce 2008 práce na vytvoření speciálního výukového a motivačního programu pro školní lyžařské kurzy, zaměřený na zvýšení bezpečnosti, a především zatraktivnění a zjednodušení školních lyžařských výcviků - PROJEKT TPK

Projekt byl ukončen díky vládním opatřením v činostech neziskových organizací.

CÍLE PROJEKTU TPK / Triky na lyžích pro každého:

ČÁST 1.) - zvýšení atraktivity a efektivity výuky základního lyžování při školních lyžařských kurzech (výuka začátečníka upraveným programem = Přímá výuka lyžování - do zvládnutí paralelního oblouku max 2 hod skupina - program upraven jako výchozí bod pro VŠECHNY základní používané lyžařské styly - kombinovaná výuka smykových oblouků, jízdy na hranách, zábava - zjednodušení a podobnost s výukou snowboardingu, využití lyží snowblade). Rychlý přechod a zapojení do závodního lyžování.

ČÁST 2.) - vybudování chybějícího spojovacího mezičlánku mezi klasickým lyžováním a základy pro New-Style (jednoduchá průprava pro Snowparky, zábava a motivace při školních kurzech s pomocí lehce ovladatelných lyžích snowblade).
Hlavní cíl - motivace. Využití lyží snowblade - zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže v nových sportovních aktivitách.

Zároveň byl projekt zaměřen na zpřístupnění vhodného, univerzálního a cenově dostupného lyžařského vybavení - lyže snowblade - školám a veřejnosti, které umožňuje většímu počtu mládeže se seznámit s lyžařským sportem a jednoduše a bezpečně si osvojit potřebné návyky - cíl byl dosažen ve spolupráci s výrobci a dodavateli těchto výrobků - firmou SPORTEN.

Po osmi letech činnosti v tomto odvětví jsme proškolili stovky žáků na lyžařských kurzech základních škol, stejné množství dětí se stalo spoluúčastníky na testování nového výukového modelu lyžování - Přímé výuky lyžování, původně určené pro školní lyžařské kurzy.

Několika školícími akcemi prošel i vzorek učitelů základních a středních škol.

Učitelé ze základních a středních škol však nebyli všichni schopni se zapojit do kvalifikované a cíleně zaměřené výuky lyžování. Až na několik málo škol, které dodnes používají tuto metodiku s velkým úspěchem především díky poloprofesionálním učitelům lyžování, kteří také vedou lyžařské výcviky na školách, nebyli ostatní učitelé schopni zavést nové výukové postupy na své kurzy a většina zůstala u nejjednoduššího řešení - na školní lyžařské kurzy nejezdí začátečníci.

Velká část učitelů byla také zrazována od používání této metodiky jejich "poradci" - učiteli lyžování z řad bývalých závodníků a vedoucími komerčních lyžařských škol a půjčoven - není nad to si udržet za každou cenu sváé zákazníky. Co na tom, že nic neumím - i tak ze sebe mohu dělat profesionála, a držet se zuby nehty něčeho, co není funkční v určité oblasti - ale co mne tak naučili - A TAK SE TO DĚLÁ. A proto - zůstaneme u původních postupů, moderní filmy hoďte do koše. Kdyby to bylo funkční, NĚCO bych o tom přece musel vědět... ale nevím nic, A UMÍME PLUH !

A stále existuje skvělé řešení - na lyžařské kurzy jezdí stále méně a méně začátečníků = abychom nemuseli nikoho náročně učit.
Je to pohodlnější, jednodušší - a ve výsledku - i bezpečnější. Ve výuce neexistuje spolehlivý a univerzální výukový model, který by byl vhodný pro krátké výukové kurzy (týdenní) základních škol.

 Především proto školní lyžařské kurzy zkomírají, upadávají a hroutí se.

Řešení ale existuje - opravdu TUDY VEDE CESTA - Přímá výuka lyžování - WEX-DIRECT METHOD. Snažili jsme se tuto metodu předat školnímu lyžování, natočili jsme v historii lyžování ojedinělý výukový film - ale oficiální místa, zodpovědná za výukové modely na ministerstvu školství, vše smetla ze stolu.

Od prezentace filmu a slibů z ministerstava se k dnešními dni (2019) vystřídalo na Ministerstvu školství už 11 ministů. BORDEL, ve kterém nelze pracoat.

Přes sliby o podporu všichni zalezli pod stůl, na prezentaci filmu při Interski ČR 2009 povstali a tleskali především staří metodici - a vedení sportovní katedry při UK v Praze zalezlo pod stoly, klopilo zraky, slibovalo - vytáčelo se / zapomělo.

Nápad a inicializace nepřišla z jejich řad, objevilo se něco, co nikdo z nich neuměl, neznal a především - NEPŘIŠEL NA TO ON SÁM. Proto je to k ničemu.

ONI TOHLE VE SVÝCH KNIHÁCH nenašli a nepopsali - a co toho už napsali !!!

Podobný projekt ale slavil své úspěch v sousedním SRN (Projekt EASY Skiing) - zhatil jej pouze špatně nasměrovaný tok podpůrných vládních a soukromých finančních prostředků a nedostatečná organizace.

Abychom se po všech zkušenostech vyhnuli těmto problémům, přešli jsme z původního záměru = předat výukový model neziskovým sférám = školnímu lyžování - a ze sféry podpůrné / dobrovolnické a sociální - jsme přešli na sféru ziskovou.
Vybudováním distribuční sítě, vyškolením odborníků ve výuce lyžování a výrobou speciálního vybavení s jeho cílenou distribucí na místa, kde je možné je použít a využít i pro školní lyžování, přecházíme z nekomerční oblasti do oblasti komerční.

                   Jedině tak jsme schopni dále pokračovat v zahájeném projektu.

Jedině tak jsme schopni vše SAMI odfinancova a dokonce můžeme i pracovat se ZISKEM.

Založení neziskové organizace a "darování" výsledků naší práce sociální oblasti byla v této společnosti zásadní chyba.
Přinesla nám ale obrovskou spoustu zkušeností a nových znalostí, na který nyní budujeme.

Do několika let bychom mohli být schopni schopni nabídnout školnímu lyžování stejné výsledky - ale jinou cestou. Cestou přes veřejné lyžařské školy, přes speciálně vycvičené instruktory, kterým přineseme práci - a i možnosti vyšších zisků. Pro školní lyžování pak jsme již dnes schopni přinést novou motivaci, nové vybavení, nové možnosti ve výuce - a pomoc učitelům, kteří mají v současné výuce lyžování většinou absolutní GULÁŠ. To se bohužel odráží na naší mladší generaci - nechutí ke sportování, odmítáním účastí na lyžařských kurzech, karastrofální fyzickou kondicí.

Přechodem do komerční oblasti ale utrpěla jedna část našeho projektu - ČÁST 2.)
- vybudování chybějícího spojovacího mezičlánku mezi klasickým lyžováním a základy pro New-Style (jednoduchá průprava pro Snowparky, zábava a motivace při školních kurzech s pomocí lehce ovladatelných lyžích snowblade). Hlavní cíl byla - motivace. Využití lyží snowblade - zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže v nových sportovních aktivitách.

Díky nepochopení těch nejdůležitějších pracovníků na odpovědných místech se nám tak dále mrzačí - a bude mrzačit - část naší mládeže. Ti, kteří nepochopí důležitost bezpečnostních zásad při používání veřejných snowparků, kteří nepochopí důležitost přípravy na takto náročné discipliny a kteří jsou ponecháni na pospas vlastním EGU.
Tti, kterým chybí základní informace, které mohly být povinně předávány právě v rámci školních lyžařských kurzů.
Část II našeho projektu je totiž pro komerční lyžování nezajímavá - neekonomická - a kontraproduktivní. Na snowparky se přece přitahují lyžaři - se snowparkem se chlubíme - snowparky mít musíme. Takže přece nebudeme mládeži bránit je využívat podle libosti. A tak nebráníme.


Pro informaci o úspěšnosti Projektu TPK - Základní škola Komenského Nýrsko používá díky kvalifikované učitelce lyžování výukový model WEX-DM od roku 2010. Za poslední roky se zvedla účast na školních lyžařských kurzech více než dvojnásobně. Při používání klasické výuky bez motivačního filmu nebyla škola schopná škola naplnit na 100% ani jeden lyžařský kurz - na kurzy jezdilo žalostně málo dětí.
Do tří let po zavedení nové výuky a po každoroční prezentaci výukového filmu dětem i rodičům PŘED lyžařským kurzem musí škola pořádat každoročně dva výjezdy - dva lyžařské kurzy. Zájem o kurzy se ztrojnásobil, účastníci kurzů sami agitují nové děti - je to jednoduché, zábavné, skvělé.
TOHLE hodilo Ministerstvo školství v čele s UK Praha - katedrou tělesná výchovy a sportu - do koše. Budiž sláva našim kapacitám!


Proto jsme se v poslední době cíleně zaměřili na vybudování obchodní sítě - sítě dealerů a vyškolených učitelů lyžování, kteří mohou pomoci i školnímu lyžování. Projekt TPK tohle všechno nastartoval...


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky