Historie Akrobatického lyžování

Historie Akrobatického lyžování

PRVNÍ SKUPINY akrobatického lyžování (začátky freestyle V ČS(S)R - 1983/84):

 1. Karlovy Vary - Václav Matoušek. Stavitel vůbec prvních můstků v republice, sháněl všechno okolo skoků a můstků, podílel se na budování skokanských základen ve Varech, Jablonci, Klatovech a v Ostravě. Také Zlaté písky na Slovensku.
 2. TJ Spartak Praha 4 - Jan Novák. Začínali s baletem, ale Honzova činnost byla především na úřadech a při prvních školeních. První oficielní lektoři, pořádali školení a doškolovací semináře trenérů Akrobatického lyžování.
 3. TJ SA Špičák na Šumavě - Libor Boldan a Josef Treml. Shánění prvních zastánců tohoto sportu. Dělali balet, ale především začali rozjíždět skoky. Libor se později chtěl víc věnovat sportování než organizování a tak jeho činnost převzal Václav Vopalecký.
 4. Ostrava Havířov - Dr.Otakar Lucák.
 5. TJ Bižuterie Jablonec. Rodiny P. Vokatého a T. Sudy.
 6. TJ Ještěd Liberec - Jirka Pokorný
 7. Slovensko - hlavní kluby v Bratislavě a Popradu. Především Frido Leinz a Vlasto Belan.

K těmto hlavním tahounům patřily ještě tyto další začínající TJ (1984):
Motor České Budějovice, KLA Havířov, Rokytnice v Orl.Horách, TJ Slovan Č.Budějovice, TJ Slavoj Slavkov, TJ Baník Most, TJ Sokol Vrbno, Slávia Olomouc a Chvalčov plus dalších několik TJ ze Slovenska!

NAŠE PRVNÍ OFICIÁLNÍ VEDENÍ:
Jan Novák - Praha, Václav Matoušek - Karlovy Vary, Petr Vokatý - Jablonec, Václav Vopalecký - Špičák Šumava, Slovensko - Fridrich Leinz a Vlastimil Belan.

ZAČÁTKY:
Do roku 1982 jsme všichni tápali a zkoušeli všechno na vlastní pěst, částečné náznaky činnosti jako jediné a první v republice pořádala TJ SA Špičák Šumava, kde pod vedením Josefa Tremla (cvičitel lyžování a vedoucí Lyžařské školy pod TJ Špičák) se pořádaly každoročně "Kurzy akrobatického lyžování pro začátečníky".
Kluci se tam spíš jen tak otrkávali a zkoušeli v partě pár překládaček a skoků, už tam ovšem najdeme některá jména shora uvedená, Boldan, Lucák, Vopalecký, Kaftan.
Stejné kurzy, ve stejné době, ale trochu s jinou partou, kam později patřil i Pavel Landa, naše špička v baletu na lyžích, pořádal na Mísečkách Honza Novák. Ve stejné době se s partou nadšenců snažil skákat Venca Matoušek na vodě i na sněhu a protože se ve škole seznámil s Boldanem, slovo dalo slovo a spojila se další parta.

NAŠE VÝKONNOST aneb POHLED DO MINULÉHO STOLETÍ:
Karlovy Vary, specializace skoky, Matoušek trojkombinace, skoky asi nejvíc. Na vodě v roce 1983 měli salta prohnutě vzad, dvojná salta vzad, salto s vrutem vzad, ke konci roku 1984 dvojná salta vzad s jedním vrutem, vše prohnutě, ale provedení nejisté. Na sněhu jednoduché salto vzad, Matoušek občas s vrutem.
Další kdo skákal byl Špičák na Šumavě, Boldan měl na vodě i na sněhu jednoduché salto prohnutě vzad, později s vrutem, ale protože jsme se tenkrát z neznalosti, (byl to celkově začátek akrobatického lyžování v Evropě a vše se zkoušelo) vydali slepou cestou salt vpřed, vypatlali jsme obrovské množství energie na neperspektivním směru rotace. I přesto jsme slavili úspěchy. Již v roce 1983 skákal V. Vopalecký vysoká salta vpřed skrčeně i prohnutě, a od 12.2.1983 i dvojité salto skrčeně vpřed, s částečným mezi rozbalením. Dopad nebyl vždy nejjistější, je to prakticky skok naslepo. To byly roky 82/83. Od roku 83 se k nám ve skákání přidali Jablonečtí, Havířov a Bratislava.
Začali jsme si nejdřív jen tak dopisovat, abychom se mohli občas scházet někde na lyžích,v roce 1984 (4.2.1984) Honza Novák dal dohromady první neoficielní závody ve skocích a baletu. Pohár TKM v Harrachově, ukázky ze závodů se objevily také i v televizi. Úroveň nevalná, ale šedesát účastníků !!!

TO BYL JEN ZAČÁTEK.
Slovensko "táhlo" akrobatické lyžování již delší dobu, avšak bez účastníků z ČR by byla účast na závodech minimální a tak se začalo s organizováním celostátních závodů. První byly v r.1984 na Roháčích (21.-25.2.84). Můstky se již jen tak neplácaly, úroveň byla solidní, kromě jiného se tady skákalo dvojné salto vpřed, celkem s dobrým dopadem, jednoduché prohnutě vpřed ve výšce okolo šesti, sedmi metrů (tehdy to byla bomba), první pokusy o vruty v saltech vzad a dvojité helikoptéry. Na základě těchto dvou závodů si několik nejlepších skokanů pozval organizační výbor Tatranského poháru na Štrbské pleso, kde jsme dne 24.3.1984 prvně v životě vystupovali za peníze a s mezinárodní účastí. Byla to již před dvaceti lety "Show" akce. Na jedné fotografii v kronice AL máme zachyceného s lopatou v ruce i tehdejšího presidenta Lyžařské akrobacie - Hanse Kaisera. Johan Krojer byl tehdy jediný a první zahraniční host, skokan z Rakouska. No a po tomto uvedení na veřejnosti se rozjela éra, která pro mnoho tehdejších velice dobrých závodníků znamenala odsun ze sportovní špičky a dál jenom práci pro Akrobatické lyžování. V roce 1984, 23.září nás polooficiálně vyzval tehdejší ÚV ČSTV k založení pracovní komise pro Akrobatické lyžování. Dali jsme dohromady první nadšence, oblékli jsme si kvádra a ve složení Novák, Matoušek, Vokatý, Vopalecký, Boldan, Lucák a Racek jsme se sjížděli v Praze.
Pro pracovní - připravný (neoficiální) koordinační výbor byl určen v r. 1984 jako první předseda Václav Vopalecký (Šumava), který měl za úkol koordinaci TJ v ČR při přípravě začínajícího sportu (koordinaci jednot v ČR, spolupráce se Slovenskem, termínové listiny, zprávy ze závodů pro ČSTV, prostřednictvím J.Nováka styk s ČSTV v Praze).

Od roku 1985 (konec roku 1984) jsme byli Prahou vyzváni k vytvoření oficiální pracovní - přípravné komise AL při ČSTV, získali jsme vlastní rozpočet pro činnost komise a bylo nutné vytvořit plán činnosti - včetně mezinárodních soutěží. Pro zimu 1985 jsme měli již naplánováno desítku akcí, závodů, seminářů, vystoupení a pod. Občas někdo odpadl, musel se vyměnit. Pozn. - v celé zimní sezoně 1985 zůstal ležet sníh na všech horách v ČR pouze 14 dní...

Vedení sportu bylo rozděleno na vedoucího každé discipliny + šéf.
Na začátku měl Vopalecký na starost Balet na lyžích (přestup z funkce předsedy přípravné komise do vedení discipiny + příprava pravidel AL), Matoušek Akrobatické skoky, Vokatý Akrobatický sjezd, Novák byl pověřen vedením pracovní komise, které ale vzápětí pro velkou vytíženost předal J.Rackovi. To bylo také to první vedení AL v Čechách a první metodici pro discipliny AL, kteří dostali později za úkol vypracovat první metodické pokyny pro přípravy závodníků v jednotlivých disciplinách.

Roky 1985 a 1986 probíhaly ve znamení příprav pro uznání nového sportu v ČR republice - přípravy pravidel, soutěžního řádu, termínových listin, evidence Tělovýchovných jednot a počtů členů atd.

25.5. 1986 - byla oficiálně ustanovena / potvrzena komise AL při VSL ČÚV ČSTV v Praze - zahájení oficielní činnosti nového sportu - Akrobatického lyžování - zahájení práce na metodikách pro jednotlivé disciplíny, lektorských výstupech pro školení ternérů a rozhodčích atd.

Do roku 1988 jsme uspořádali několik desítek závodů po celé republice, samostatných i trojkombinací. Vytvořili jsme ve spolupráci se Slováky první československá pravidla pro všechny discipliny AL, ještě dneska existuje jejich originál. Napsali jsme první českou brožuru pro začátečníky v disciplině balet na lyžích, metodické pokyny pro balet, skoky a boule.
Již v roce 1987 jsme jednali přes Petra Vokatého o výrobě českých baletek, dodneška existuje z toho roku plán pro výrobu více vykrojených carvingových lyží !!
Kromě jiného jsme pořádali školení trenérů jednotlivých disciplin, první lektoři byli, Matoušek pro skoky, Suda (Vokatý) pro boule a Vopalecký pro balet + vedení prvního kurzu trenérů AL - Harrachov. Měli jsme vypracované školící osnovy, vydali jsme metodiky pro všechny tři discipliny, přepracovali jsme mezinárovní pravidla pro podmínky ČSR - a připravili jsme spoustu důležitých i zbytečných dokladů.

Krize ve vedení přišla okolo roku 1991, AL na Svazu zachraňoval Zdeněk Vališ, později Kamil Opletal.


PODTRŽENO, SEČTENO:

HISTORIE AL v termínech a faktech - ČESKO / SLOVENSKO:

 • 1980 - první organizované srazy skupinek Akrobatických lyžařů - Josef Treml - Šumava Špičák - Jan Novák - Mísečky
 • 1981 / 82 - první salta na sněhu o kterých víme a bali jsme tam - Boží Dar - Krušné hory , Šumava - Špičák
 • 1982 - založení prvního oficielního oddílu AL ČSSR - TJ Partizán Vernár Poprad
 • 1982 - první můstky s umělou hmotou do vody - Klatovy - Beňovy (nájezd 15m, převýšení k hladině 9m) - současně Karlovy Vary - Hubertus12.2.1983 - Šumavské chumelení - první velká akce pro veřejnost (dle tisku 5500 diváků), zároveň první neoficielní setkání 25.vyznavačů AL na Šumavském Špičáku - uvedeno v televizi 29.3.83 na II.programu - klub TKM (účastníci: Praha, Louny, K. Vary, Č. Budějovice, Ostrava, Klatovy, Bratislava, Vysoké Tatry) - první zaznamenané dvojité salto skrčeně vpřed na sněhu v České republice - Václav Vopalecký
 • 1983 - první VELKÝ můstek pro nácvik akrobatických skoků do vody - K.Vary - Hubertus
 • 9. - 11.12. 1983 - první velké soustředění vyznavačů Akrobatického lyžování z celé republiky, 50 účastníků - Beskydy - Pustevny, výuka, první kontakty
 • leden 1984 - Slovensko - poprvé vznik oficielní sekce AL při SÚV ČSZTV
 • 4.2. 1984 - Harrachov - Pohár TKM - první oficiální závody v Akrobatickém lyžování, discipliny skoky a Balet (z technických důvodů - hustá mlha - byla jízda v boulích zrušena).
 • Tady jsme zaznamenali první vítěze v naší historii:
  Balet ženy - Helena Klimešová r.n.1955 TJ Spartak Praha
  Balet muži - Jan Novák 1946 TJ Spartak Praha
  Skoky ženy - Renata Klimtová 1965 TJ Karlovy Vary
  Skoky muži - Vlastimír Belan 1950 TJ SF Blava
  Počet startujících:
  14 Tělovýchovných jednot - balet - 8 žen + 30 mužů - skoky - 27 závodníků - celkově cca 60 závodníků pro všechny discipliny
 • 21. - 25.2. 1984 - první CELOSTÁTNÍ oficielní soutěž v AL na Slovensku - Roháče - sjezdovka Na Spálenej všechny tři discipliny, účast již omezena výběrem stanoveným na základě Poháru TKM - zde poprvé předvedeno na závodech sbalené dvojité salto vpřed s mezi rozbalením skákal Václav Vopalecký
 • První historické pořadí trojkombinace:
  1. Suda Tomáš - TJ Bižuterie Jablonec
  2. Vopalecký Václav - TJ SA ČSTV Klatovy
  3. Lucák Otakar - ČSTV Havířov
 • První historický vítěz v Akrobatickém sjezdu: Adámek Pavel - TJ Chvalčov
 • 24.3. 1984 první historické oficielní vystoupení Československých akrobatů v předváděcím programu: Štrbské pleso - svah Interski - při XIX. ročníku Tatranského poháru - oficielní hosté - Hans Kaiser - tehdejší president Evropského výboru pro AL Johan Krojer - reprezentant v akrobatických skocích z Rakouska
 • 1984 - ZPRÁVA Z TISKU:
  Ve dnech 22. a 23. září 1984 bylo prvně v historii Československého sportu vzato na oficiálních federálních místech na vědomí Akrobatické lyžování jako rovnocené sportovní odvětví a byly podniknuty prvni kroky k oficiálnímu schválení těchto disciplin v ČSSR. Stalo se tak na zasedání předsednictva výboru Svazu lyžování ÚV ČSTV, v Banské Bystrici, pořádané ve dnech 22. - 23. září 1984. Byly vydány první pokyny ohledně masového rozvoje Lyžařské akrobacie, její organizace a řízení.
 • 14 - 16.12. 1984 - Makov - celostátní seminář vedoucích a trenérů Akrobatického lyžování ČSSR - volba a založení první pracovní komise pro AL pro ČÚV ČSTV (pracovní výbor), příprava sezon a koordinace svazů ČÚV a SÚV ČSTV
 • Zima 1985 - rekordní účast diváků při závodech AL - NDR - Oberwiesenthal - 17 000. !!!
 • 1985 - schválení prvních "repasovaných" pravidel AL lyžování v ČSSR - překlad mezinárodních pravidel Pavol Livora - technické úpravy Vlastimil Belan, Václav Vopalecký.
 • Listopad 1985 - první uveřejněná fotografie československého akrobata ve Freestyle News - Jaroslav Kotek
 • 21. - 23.2. 1986 - neoficiální Mistrovství ČSSR v AL - Červenohorské sedlo - Kunčice u Starého města pod Sněžníkem kategorie - žáci, dorostenci, muži, ženy
 • 25.5. 1986 - ustanovena oficielní komise AL při VSL ČÚV ČSTV v Praze - zahájení oficielní činnosti a dalších příprav pro legalizaci nového sportu
 • 1987 - první školení terenérů a rozhodčích v ČSR / Harrachov (ustanovení prvních lektorů AL pro přednášky na kurzech trenérů, legalizace prvních oficiálních trenérů AL v ČR pod ČSTV)

Tady moje záznamy končí - pak už toho bylo moc a nebylo to tak důležité, až na ZOH.
Byli jsme u toho od začátku ............................................. a jak to bylo ve světě.

Václav Vopalecký - autor, webmaster, majitel LŠ AS


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky