Výuka lyžování malých dětí

Postup výuky - jak na popruhy

A jak zprostředkujeme hned od začátku dítěti pocit "ze samostatné jízdy"?

 • po rozjetí vede dítě lyže POUZE PARALELNĚ - požadujte od dítěte, aby si samo určilo směr kam chce jet - ukázáním rukou vpravo, vlevo, rovně.... ruce jsou jinak bezpodmínečně po celou dobu sjíždění na kolínkách = předklon ve směru jízdy!
  Pro natočení do žádaného směru lehce a pomalu zatáhněte za tu stranu popruhu, kam chce dítě zatočit (někdy stačí povolit druhý popruh, pouhou vahou trupu se napne lano ve směru kam chcete zatočit) a tah jednoho popruhu pomůže pootočit tělem - to se přenese na lyže, dítě může - a časem musí - pomoci stáčením špiček (kolínek) tam, kam chceme zatočit - a vždy mu nahlas opakujte "jedeme do leva" a "doprava" ... nebo k vleku - a ke stromečkům - a na druhou stranu - opakujte neúnavně a pořád, napovídejte - dítě tak "programujete" a to se za velice krátkou dobu naučí kde je vlevo a kde je v pravo a do podvědomí se mu dostanou důležité = zautomatizované pohyby.
  Tah za popruh pomůže natočit trup - a končetiny - směrem, kterým chceme jet, a lyže opravdu - sice mírně - ale zatočí..... dítě si tak vodíte po svahu "jako loutku" (opět - pokud nemá nepřiměřeně dlouhé lyže k výuce) - podle potřeby a povelů... Lyže tak v oblouku i samy brzdí - a k zastavení už nepotřebujete brzdivou sílu popruhů, ale učíte dítě zastavit a zpomalit především obloučkem ke svahu = k vleku nebo na druhou stranu!
 • NEUSTALE OPAKUJTE - "ukazuj si špičkou (vnitřní) lyže a kolínkem tam, kam chceš zatočit - k vleku, k lesu, na druhou stranu" Dítě tak hned z počátku učíte paralelní držení lyží, pluh musí umět "nasadit" samostatně - cíleně, až později !
 • směr vlevo a vpravo určujte vždy cíleně - ne pouze "do prostoru", ale "ke stromu", "k vleku", "k lesu" apod. Tak naučíte dítě podvědomě dokončit CÍLENÝ oblouk, a ne ho pouze zahájit nikam - a pak ho může zemská přitažlivost shodit zase směrem ze svahu, protože dítě nemá směr a cíl zatáčení - musíte udržet směr - to docílíte přikloněním kolen ke svahu a stáčením do směru zatáčení - a neustálým pohledem tam, kam chceme jet = NE NA LYŽE nebo z kopce dolů!
 • snažte se oblouk opravdu táhnout / udržet až do konce udaného směru = šikmo svahem, držením pouze té strany lana, kam chcete zatáčet
 • !!! na rozkaz / povel "zastavíme - zastavit" provádějte pomocí lana / řemínků vždy OBLOUK ke svahu !!! Neučte stálé brždění až do zastavení pouze pluhem !!! Tak se krásně - a pomalu a bezpečně - naučíte kdekoliv zastavit
 • pluhem učte zpočátku pouze přibržďovat = na povel TROCHU BRZDÍME nasadit pluh v jízdě rovně !
  Na povel ZASTAVÍME - zatočíme VŽDY do protisvahu !!!!
 • základní princip zastavení na lyžích je VŽDY oblouk ke svahu s pomocí vyklopení a natočení kolen - menší, nebo větší, nebo extrémě krátký.

Pluhem pouze přibržďujeme - ale nezastavujeme - z rychlosti to prostě nejde a je to fyzicky náročné - na prudším svahu se vám dítě na maličkých lyžičkách v pluhu spíš přizabije... !
Na povel ZASTAVIT následuje vždy oblouk do protisvahu - stále a neúnavně komunikujte = PROGRAMUJETE  → MLUVTE - .... "a jedeme doprava, doleva, rovně - rovně - rovně - okolo kamínku, jedeme k vleku, doleva ke stromu, doprava k lesíčku, doleva k vleku - až k vleku" .... atd.

Dítě se začíná samo učit, vnímat síly a pohyby a získává pocit samostatnosti z jízdy. Nevidí před sebou nikoho, na koho se chce pořád ustrašeně spoléhat... přitom jej zatím řídíte vy.

Pro dokonalou práci lan ve výuce zatáčení je u výukových popruhů WEX uchycení lan na těle ideální (viz videonávod) - popruh se pouze obtočí dítěti zezadu kolem boků tak, aby se popruhy na břiše překřížily, sepnou se tak automaticky našitým suchým zipem a pak se vede popruh kolem boků dozadu - do rukou vodiče. Pomocí popruhu můžete dítěti i po pádu pomoct se zvednou jako loutku = tahem za lana nahoru.
POPRUH JE TŘEBA UMÍSTIT (omotat) CO NEJNÍŽ k pasu - klidně až na boky. Když je moc vysoko, srážíte tahem za lano dítě k zemi. U boků je tah 100% vyvážený - především v předklonu, kdy si dítě po celou dobu výuky MUSÍ držet kolínka.
Pokud používáte integrovanou vestu (jiné výrobky), nepoužívejte pouhé zaháknutí popruhu do oček na vestě, ta jsou většinou příliš vysoko - použijte obtočení popruhů ve výši boků, popruhy stále průběžně upravujte a stahujte je dolů - k pasu.
Při použití popruhů s kapsou je umístění kapsy jednodušší než u vesty - opět v oblasti boků.

 • pro stoupání pak jednoduše provlečte popruh zezadu mezi nohama dítěte dopředu, dejte mu do ruky lano (chytí se ho jako na vleku) a krásně jej můžete táhnout na laně jakkoliv daleko = učíme se hned zpočátku jízdu na vleku / jízdu rovně po rovině. Lano drží dítě pod zadkem tak, jako se drží kotva na vleku - viz ukázka na videu
 • A dál ? Jednou ho z toho lana přeci pustit musím ?!?
 • Ano - a to čím dříve tím lépe. Výukové lano je pouze krátkodobá POMŮCKA pro první kroky a pokusy, pro zvykání na skluz a rovnováhu, pro první zkoušení, jak řídit svoji jízdu - popruhy nejsou stálý výukový prostředek, ale umožňují pouze rychlejší zvyk (zaprogramování potřebných pohybů) dětí na skluz, rovnováhu, pohyb na lyžích a zatáčení, a při dobrém vedení přináší i dítěti výbornou zábavu (hra na koníka, honička, tahání rodičů apod.)

Před prvním samostatným sjezdem musíte naučit dítě zatáčení a zastavení - lze toho docílit i v paralelním postavení lyží (pluhem už umíme přibrzdit, ale nejde tak vždy zastavit!) ... vyberte vhodný mírnější svah.

Před prvním samostatným obloukem (zatím pořád jistíme lanem) vysvětlete dítěti - teď zkus zatáčet úplně sám, já už nemá tolik sil - musíš mi pomoct - já tě jenom malinko podržím provázkem, ale zatáčet budeš sám / doposud to děláte pouze vy / - a jak to zvládne dítě?
A tady přichází malé tajemství - základní poznatek používaný u Přímé výuky lyžování pomocí metody WEX-DSM - oblouk na lyžích neřídí nikdy vnější zatížená lyže - zatížení vnější lyže je pouze druhotný / následný úkon = příčina zatáčení.
Oblouk je VŽDY ŘÍZENÝ VNITŘNÍM KOLÍNKEM a především vnitřní lyží v oblouku = kam ukážete vnitřním kolínkem / a v zápětí se přidá to druhé / tam lyže zatočí.

Pro zahájení zatáčení si tedy ukazujeme vnitřním kolínkem a špičkou lyží tam, kam chceme jet.

Oblouk zahajuje vnitřní lyže a okamžitě se k ní přidá vnější = jakoby do pluhového postavení / přívratu - ale to již vnitřní lyže smýká do nového směru, vnější se přidává a oblouk pokračuje v paralelním postavení lyží.

NEUSTÁLE SI V JÍZDĚ DRŽÍME KOLÍNKA ! POZOR ALE NA PŘEDSOUVÁNÍ VNITŘNÍ LYŽE!

Pro zahájení oblouku v paralelním postavení lyží opravdu každý lyžař na této planetě ROZTAHUJE ŠPIČKY LYŽÍ a zahajuje oblouk vnitřní lyží !!!
Sledujte sami sebe - stáčíte nejprve tu vnitřní směrem, kam chce zatočit - roztáhnete mírně špičky - a hned přidáte tu druhou, která se po zahájení oblouku automaticky sama zatíží. Lyže jsou v okamžiku zahájení oblouku ve "véčku" = špičky jsou mírně roztažené.
Nikdy nikdo na této planetě esvírá špičky k sobě (do "áčka" = pluh). I vy - každý, i profesionálové, i učitelé - všichni zahajujeme smýkaný oblouk rozevřením vnitřní špičky lyže tam, kam chcete zatočit.

Pánové z kateder, specialisté a odborníci - proberte se! Učite základy lyžování obráceně, než jak potom v praxi lyžujete !!!!

(Mluvíme o smýkaném oblouku = ne CARVING)
Zapomeňte prosím na pluh - je to totální nesmysl a ztěžování výuky lyžování !

Učte hned v začátku vaše děti lyžovat - ať si pomalinku ukáží v jízdě špičkami lyží (vnitřním kolínkem a vnitřní lyží / pak hned následuje ta druhá) tam, kam chtějí zatočit. Zahajuje vnitřní - a hned se přidá vnější, na které v tu dobu AUTOMATICKY spočívá větší váha = v oblouku se tak automaticky i bez povelu zatěžuje vnější lyže.

NEPŘEDSOUVAT vnitřní lyži do nového směru! Pouze natočit. Předsouvání odstraníte okamžitým "přidáním" druhé lyže.

Pokud tedy budeš chtít zatočit - nyní třeba doleva - tedy "jedeme doleva k vleku (nebo ke stromu atd...)" - UKÁŽEŠ SI KOLÍNKEM LEVÉ NOHY a hned špičkama obou lyží NA TEN strom (vlek apod), ke kterému budeš chtít zatočit... nejprve zkusíš jedním - tedy tím kolínkem, které je na straně vleku (stromu apod.) - prostě tam natočíš pomalu koleno a špičku lyže - tím se i automaticky zatíží a přenese váha na vnitřní hranu vnější lyže, vnitřní lyže se odlehčí a natočí - a pak obě lyže zahájí oblouk, vnější přidáme jakoby "do pluhu".
Učte oblouky z širších kolen, bez oboustraného přívratu (pluhu), řídíme končetinami a podvědomým přenášením váhy - zatěžováním hran a vnější lyže v oblouku - to zajistí sám požadavek "ukázat kolínkem kam chceš jet", automaticky se přenese váha na vnější lyži. Nemusíte zdůrazňovat ani vysvětlovat - jde to samo.

Zatížení vnější lyže tak nemusíte naznačovat nesmyslným nakláněním se z oblouku ven nebo "klátěním rukama jako větvema stromů" nad hlavou, jak to dokonale dokáží lyžařští instruktoři předvádět i celé hodiny.

My nyní programujeme dítě na to, co bude potřebovat a používat podvědomě k řízení lyží - a klátění rukama to na 100% není.
Až tohle u nějakého instruktora uvidíte - UTÍKEJTE OD NĚJ !
Právě se zbláznil....

Takže znovu zopakujeme:

Napoprvé zkoušejte jezdit pouze rovně a DLOUZE ŠIKMO SVAHEM

 • lyže jsou obě stále paralelně, kolínka se přiklápí a stáčí tam, kam chceme zatočit - vy zpočátku ještě lehce pomůžete lanem, jistíte rychlost a natočení trupu i případný pád, napovídáte - a pokud jste nepoužili nepřiměřeně dlouhé lyže k váze dítěte (věk 3-4 roky 70cm, věk 4/5-6 let 80cm, do 8 let 90 cm), během několika pokusů KAŽDÉ dítě starší 4-5 let začne samostatně zatáčet v paralelním postavení lyží, bez nutnosti trápení se s oblouky v pluhu - čím menší dítě, tím to chce více trpělivost a času
 • pro ověření samostatnosti lano v průběhu výuky stále více uvolňujte, hlídejte rychlost dítěte a přesvěčte se, že na povel k zatočení opravdu zatočí (stáčí vnitřní kolínko novým směrem) a dokáže samo jet i chvilku šikmo svahem rovně k nějakému cíli - až do zastavení, přesvěčte se, že umí zpomalovat jízdu pluhem (povel brzdíme) a zastavovat obloukem ke svahu (povel zastavíme)
 • a pak se jednou prostě osamostatnit musí (při prvním náznaku samostatného ovládání lyží = lano je většinu času uvolněné), takže dítě poprvé pouštíme
 • zastavte, řemínky odepněte (nebo vložte do kapuce, do kapsy WEX, vmáčkněte za límec bundy, to úplně stačí - v prudkých částech sjezdovky je zase použijete, pro jistotu), postavte se před dítě zády dolů ze svahu, do obráceného pluhu (špičky Vašich lyží roztažené) a pomalu se rozjeďte pozadu šikmo svahem - dítě se rozjede za Vámi - po získání rychlosti stáčíme jízdu ihned nahoru do svahu do zastavení - otočit na místě, zkoušíme i na druhou stranu - a dítě se PŘEDEVŠÍM koleny (vnitřním kolenem) snaží celou dobu ukazovat na vás = děláte mu vodiče, ruce má na kolínkách a může si s nimi pomoci natočit si je do správného směru !
  A znovu - natáčení kolínek do směru jízdy neznamená VYSOUVÁNÍ nebo PŘEDSOUVÁNÍ vnitřní lyže! Jde pouze o velice mírnou prvotní rotaci, která zajistí přenesení váhy na vnější lyži - a vnější lyže ihned přebírá řídící a vedoucí úlohu v oblouku !!!
 • Jedete stále pozadu (kdo nezvládá, musí popředu - ale hlídat pohledem za vámi se ženoucího drobečka!!!), hlídáte si rychlost - zpomalujeme jízdou šikmo svahem a zastavujeme pouze obloukem do svahu
 • teď to bude několik jízd na vás - budete stanovovat rychlost jízdy, dělat vodiče, určovat směr, pořád ukazovat rukou kam mají kolínka mířit .....
 • a pak to na rovince zkuste i ze svahu dolů - jen to udržet, naveďte si dítě z počátku do jízdy rovně dolů - a pak ať vytáhne vnitřní kolínko do zastavení.
  Pro celý oblouk ze svahu si vždy vyberte vhodné místo - s menším sklonem svahu, bez nerovností. A po krátkém nácviku už točíte na obě strany - jistíte svým tělem a dítě se má snažit jet CO NEJBLÍŽ ZE VÁMI
 • jakmile se přesvědčíte o samostatném zatáčení dítěte, otočte se = jeďte popředu, a jeďte hodně pomalu - šikmo svahem - vybírejte trasu a hlídejte rychlost - a hlídejte dítě pouze přes rameno - POŘÁD JSTE ALE VODIČ !!! Tzn., že dítě jede ve vašich stopách, pořád ukazuje kolínkem na Vás - a v nejhorším do vás jenom narazí ze zadu - s tím ho bezpečně zastavíte.

NEZAPOMEŇTE ! Než dítě získá pocit "nebezpečné rychlosti" a pozná kdy brzdit / stáčet jízdu ke svahu / budete ho muset pořád vodit - jezdit před ním, nebo vedle něj a napovídat.

ŽÁDNÉ dítě na světě není od narození vybaveno biologickým radarem!
Děti nevnímají rychlost a nebezpečí z rychlosti. To je to, co ho musíte naučit - naprogramovat ho, kdy je to už moc rychle / jak jezdit bezpečně a pomalu.

PAMATUJTE - ZASTAVENÍ = OBLOUK KE SVAHU !

Neexistuje jiný způsob zastavení ! Zapomeňte na zastavení pluhem v jízdě na svahu! Je to životu nebezpečné ! Nikdy nezastavujeme pluhem, ten slouží pouze pro zpomalení.

PLUH = přibrždění v jízdě
ZASTAVUJEME - vždy obloukem ke svahu - dlouhým, krátkým, nebo "zaseknutým"
PŘIBRZDÍME = pluhem

Jako opravdu spolehlivou pomůcku pro první pokusy zatáčení a klouzání na lyžích můžete tedy použít jednoduché, relativně levné a dobře zkonstruované výukové popruhy s odkládací kapsou.
Tento výrobek funguje jako spolehlivý výukový systém pro první zvykání-si na lyžičky u těch nejmenších - především pro první kroky, vyzkoušení prvního bezpečného pocitu ve skluzu, a zajištění maximálního bezpečí a radosti z klouzání Vaší ratolesti při prvních krůčcích na lyžích a především - pro výuku a zaprogramování zatáčení BEZ používání nebezpečného pluhu.

Délku popruhů si upravte tak, aby i dospělý lyžař s poměrně dlouhými lyžemi mohl bezpečně manévrovat za drženým dítětětem - doporučuji jezdit mimo stopu dítěte a držet a řídit ho pouze jednou - lehce rozpaženou - rukou. Pokud dítě náhle upadne, zastavíte automaticky vedle něho - ne za ním a nebo na něm :- (

JEZDĚTE i s popruhy POUZE NA VELICE MÍRNÉM SVAHU !!!

Každopádně pro tento model výuky je lepší používat lyže kratší, které vám zaručí 100% bezpečnost a pohodlí i při cupitání kolem vaší ratolesti, i při výukových jízdách, při stálém brzdivém sesouvání stranou z kopce dolů atd.
Lyže pro tento způsob výuky volte s ohledem na možnost bezpečného zastavení - příliš krátká lyže s ohledem na Vaši váhu nemusí zajistit dostatečný odpor hrany při nouzovém odbržďování tandemu, a zároveň i Vám bude příliš namáhat kyčelní klouby (nutnost příliš velkého natočení do "tupého úhlu" v brzdivém pluhu).
Příliš dlouhá lyže zase znemožní bezpečný úhybný manévr v okamžiku, kdy dítě před Vámi náhle upadne a i pohyb kolem dítěte je víc nebezpečný než praktický. I vedení tandemu pouhým bočním skluzem při paralelním vedení lyží (nejpohodlnější, nejbezpečnější) je u příliš dlouhých lyží utopie.

Doporučení - ideální výuková lyže má délku min. 120cm - max 140cm - ty Vám zajistí dobrou manévrovatelnost a zároveň bezpečné odbrždění "soupravy" za každé situace ... :-)
Za dítětem nejezděte v závěsu, ale s mírným bočním odstupem (vyosením) !

A na závěr nezapomeňte na důležitou zásadu !
Na systém výuky pomocí popruhů dítě nezvykáme - je to Vaše prodloužená ruka pro první výuku zatáčení, případ nouze, pro rychlou pomoc při zastavení, otočení, zvedání a popotahování po svahu! Snažte se co nejdříve dítě osamostatnit a pryč s popruhem!
Pouhé sjíždění s tímto prostředkem po frekventovaných, prudkých a neupravených sjezdovkách, právě tak jako rychlejší jízda v závěsu za dítětem není cílem Vaší výuky - jedině tak vám tento pomocník poslouží dokonale a bez chybičky.

A budou Vám na to stačit 1-2 víkendy.


Máte jakýkoliv dotaz? Kdykoliv se zeptejte - já kdykoliv odpovím :-))) ... někdy prosím o trochu strpení, především v sezoně mám hodně práce s prodejem, poradenstvím - a s výukou...

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky